Kırımçak ve Karaimler, Ukrayna’nın Çok Fazla Bilmediğimiz Türkçe Konuşan Halkları

Ukrayna’da Türk kökenli, türkçe konuşan halklar denildiğinde akıllara haklı olarak ilk Kırım Tatarı soydaşlarımız gelir. Ancak, Ukrayna’nın türkçe konuşan otokton halklarından Gagauzlar, Karaimler ve Kırımçaklar pek hatırlanmazlar. Sayılarının az oluşu bu unutulmuşlukta en önemli etkendir diye düşünüyorum. Bu yazımda, Güney Ukrayna’da yaşamdan gözlemlerimle de üzerinde kısaca duracağım Türkçe konuşan bu dört halkın (Karaimler, Kırımçaklar, Gagauzlar…

Kırım ve Güney Ukrayna’daki Şehir İsimleri Niçin Genelde Yunancadır ?

Son günlerde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin merkezi olan Kırım’ın adını ve haritasını görsel ve yazılı medyada sık sık görüyor ve duyuyoruz. Kırım denilince bizim aklımıza ilk olarak Tatarlar, Osmanlı ve Küçük Kaynarca antlaşması geliyor. Büyük ünlü uyumundan da anlaşılacağı üzere “Kırım” kelimesi Türkçe kökenli. Tatarcada tepe anlamına gelen “Qır” kelimesininden türetilmiş ve tepem anlamında…